Hovedkontor

Brønnums Turistfart
Kærhøjgårdsvej 46
3540 Lynge
Tlf. 48 18 80 49

CVR. nr. 33594070

E-mail: info@broennums-turistfart.dk

Ved nødstilfælde eller større problemer udenfor vores almindelige arbejdstid kan man træffe os på vores nødtelefon: 31 18 80 49