Salgs og leveringsbetingelser

Pris og specifikationer for kørslen fremgår af ordrebekræftelsen.

Såfremt kunden under kørslen ønsker ændringer som forlænger køre- og/eller ventetid i forhold til ordrebekræftelsen, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid. Såfremt der under kørslen opstår forsinkelser som skyldes kunden, tillægges fakturaen et beløb for den forøgede tid.

Afbestilling af kørsel der ikke overstiger 1 døgn skal ske senest 48 timer før kørslen påbegyndes, med mindre andet er aftalt. Såfremt afbestilling sker senere end dette faktureres kørslen med 100 %.

Afbestilling af kørsel der overstiger 1 døgn skal ske senest 96 timer før kørslen påbegyndes, med mindre andet er aftalt. Såfremt afbestilling sker senere end dette faktureres kørslen med 100 %.

Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke forårsager skade på køretøjet. Såfremt dette sker vil udgiften til udbedring af skade tillægges fakturaen.

Bestilleren af kørslen har ansvar for, at deltagerne i transporten ikke er årsag til unødvendig stor rengøring af køretøjet. Såfremt dette sker vil udgiften til rengøring tillægges fakturaen.

Al kørsel udføres med ikke-ryger busser med mindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, såfremt der ikke foreligger anden aftale. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes tillægges der renter på 2 % pr. påbegyndt måned samt eventuelt rykkergebyr.

Udgifter til bro- eller færgeoverfarter tillægges fakturaen.

Ved kørsler over flere dage, sørger kunden for indkvartering og bespisning af chauffør(er). Er dette ikke tilfældet påføres fakturaen udgiften hertil, med mindre andet er aftalt.

Glemte sager vil efter udført kørsel blive indleveret til selskabets kontor, hvor de kan afhentes. Der hæftes på ingen måde for glemte sager.

Såfremt der under kørslen skulle opstå situationer som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chaufføren. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte vagttelefon.

Reklamation over kørsel skal ske skriftligt og senest 48 timer efter turens afslutning.

Såfremt kørsel er med gods nationalt og internationalt gælder den til enhver tid gyldige CMR lovgivning.​